foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

 Projektas „Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra, atkuriant ir išsaugant miesto parkų istorinį-kultūrinį paveldą“

    2014 m. birželio mėnesį gimnazijos mokiniai kartu su mokytojomis Danute Grikšiene ir Stanislava Januškevičiene dalyvavo kūrybinėje jaunimo stovykloje Svetlogorske (Rusija) pagal projektą „Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra, atkuriant ir išsaugant miesto parkų istorinį-kultūrinį paveldą“.

Respublikinis projektas „Tautos identitetas heraldikoje ir architektūroje”

    Gimnazijos mokinės Paulė Vaitkutė, Ugnė Norkutė, Viktorija Tališauskaitė, vadovaujamos mokytojos Nijolės Kurtinaitienės, sėkmingai dalyvavo respublikiniame projekte „Tautos identitetas heraldikoje ir architektūroje”. Projektas skirtas Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 10 –mečiui paminėti.
    Paroda vyko Lietuvos Respublikos Seime nuo 2014 birželio 19 d.
    Projekto tikslas – pagilinti žinias apie Europos Sąjungos valstybių heraldiką, ieškoti Europos tautų kultūrų atspindžių architektūroje ir formuoti mokinių suvokimą, kad Lietuva yra neatskiriama     Europos dalis bei lavinti mokinių meninius gebėjimus.
    Parodoje pristatomuose kūriniuose atsispindi urbanistinio žanro ypatumai, atklydę iš praeities ir tyliai vegetuojantys dabartyje. Visai neseniai sukurtų ir jau grimztančių į užmarštį architektūrinių statinių egzistencija, atspindinti mūsų būsenas, lūkesčius…
    Dar kelios fotografijos iš parodos atidarymo šventės.

Projektas "Pažink save" 

 

2013 metų lapkričio 22-23 d.d. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje vyko projektas "Pažink save".
Projektą parengė Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos vaiko gerovės komisijos narės: socialinė pedagogė Roma Pikturnaitė ir dorinio ugdymo mokytoja Irena Danupienė.
Projektas parengtas pagal Kauno arkivyskupijos Šeimos centro lytiškumo ugdymo programą.
Užsiėmimus gimnazistams vedė 8 lektoriai-savanoriai iš Kauno arkivyskupijos Šeimos centro.
Seminaro metu lektoriai veikė pagal principą jaunimas-jaunimui naudodami grupinio darbo metodus, pokalbius, diskusijas, vaizdinę bei padalomąją medžiagą. Susitikimai paremti aktyviu dalyvių įtraukimu, draugišku vedančiojo ir dalyvių tarpusavio ryšiu. Šios paskaitos sudarytos naudojantis šiuolaikine literatūra, pateikiant naujus statistinius duomenis, todėl jų metu jaunimas galėjo betarpiškai klausti, domėtis, jaustis saugus išreikšti savo nuomonę, diskutuoti. Paskaitos atliepė į poreikį kalbėti jaunimui prevenciniais klausimais.

Vaiko gerovės komisijos narės ir projekto organizatorės socialinė pedagogė Roma Pikturnaitė ir dorinio ugdymo mokytoja Irena Danupienė džiaugiasi,kad projektas pavyko ir gimnazistams patiko.

Projekto AKIM pabaiga 

   Meninės pamokos pagal projektą AKIM, gimnazijoje baigėsi. Įvyko visi numatyti susitikimai su skirtingų sričių menininkais.
   Norėdami padėkoti už iniciatyvą ir norą dalyvauti projekte, AKIM komanda  atsiuntė sertifikatą, patvirtinantį, jog gimnazija dalyvavo šiame respublikiniame projekte.

Projektas AKIM 

 Gimnazijoje tęsiami mokymai pagal projektą "Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)".

 Balandžio 9 d. atvyko choro dirigentas, pedagogas prof. Albinas Petrauskas.

 Balandžio 18 d.  svečiavosi muzikologė Beata Baublinskienė ir Lietuvos kompozitorius, pedagogas Bronius Kutavičius. 

 Balandžio 25 d. susitikimas su Lietuvos rašytoju Donatu Petrošiumi.

 Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, 2 prioriteto "Mokymas visą gyvenimą" priemonę VPI-2.2-ŠMM-10-V "Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra".

 
 (nuotraukoje akimirkos iš projekto mokymų su muzikologe Beata Baublinskiene ir Lietuvos kompozitoriumi, pedagogu Broniumi Kutavičiumi)
 
Parengė AKIM projekto atstovė gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gudelienė

2020 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija