foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Projektas "Artėjant Kalėdom" 

Gruodžio 17 d. įvyko vokiečių kalbos,  tikybos ir technologijų  besimokančių mokinių projekto "Artėjant Kalėdom" pristatymas.

Jaunojo tyrėjo diena

    Mobiliosios demonstracinės laboratorijos vizitai rugsėjo 30 d. atkeliavo ir į mūsų gimnaziją. Mokiniams buvo organizuota „Jaunojo tyrėjo diena“, kurioje dalyvavo 1-ų gimnazijos klasių mokiniai. Šios dienos dalyviai išklausė astronomijos, robotikos paskaitas, žiūrėjo 3D filmą, o jaunųjų tyrėjų grupė dalyvavo „Genetikos“ paskaitoje ir atliko įdomią praktinę užduotį. Ši veikla yra projekto „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimas ir ugdymo sistemos sukūrimas – II etapo“ dalis. Už organizacinę veiklą buvo atsakinga Direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gudelienė, projekto užsiėmimuose dalyvavo šie mokytojai (pridedamas užsiėmimų tvarkaraštis).

 Projektas „Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra, atkuriant ir išsaugant miesto parkų istorinį-kultūrinį paveldą“

    2014 m. birželio mėnesį gimnazijos mokiniai kartu su mokytojomis Danute Grikšiene ir Stanislava Januškevičiene dalyvavo kūrybinėje jaunimo stovykloje Svetlogorske (Rusija) pagal projektą „Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra, atkuriant ir išsaugant miesto parkų istorinį-kultūrinį paveldą“.

Respublikinis projektas „Tautos identitetas heraldikoje ir architektūroje”

    Gimnazijos mokinės Paulė Vaitkutė, Ugnė Norkutė, Viktorija Tališauskaitė, vadovaujamos mokytojos Nijolės Kurtinaitienės, sėkmingai dalyvavo respublikiniame projekte „Tautos identitetas heraldikoje ir architektūroje”. Projektas skirtas Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 10 –mečiui paminėti.
    Paroda vyko Lietuvos Respublikos Seime nuo 2014 birželio 19 d.
    Projekto tikslas – pagilinti žinias apie Europos Sąjungos valstybių heraldiką, ieškoti Europos tautų kultūrų atspindžių architektūroje ir formuoti mokinių suvokimą, kad Lietuva yra neatskiriama     Europos dalis bei lavinti mokinių meninius gebėjimus.
    Parodoje pristatomuose kūriniuose atsispindi urbanistinio žanro ypatumai, atklydę iš praeities ir tyliai vegetuojantys dabartyje. Visai neseniai sukurtų ir jau grimztančių į užmarštį architektūrinių statinių egzistencija, atspindinti mūsų būsenas, lūkesčius…
    Dar kelios fotografijos iš parodos atidarymo šventės.

Projektas "Pažink save" 

 

2013 metų lapkričio 22-23 d.d. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje vyko projektas "Pažink save".
Projektą parengė Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos vaiko gerovės komisijos narės: socialinė pedagogė Roma Pikturnaitė ir dorinio ugdymo mokytoja Irena Danupienė.
Projektas parengtas pagal Kauno arkivyskupijos Šeimos centro lytiškumo ugdymo programą.
Užsiėmimus gimnazistams vedė 8 lektoriai-savanoriai iš Kauno arkivyskupijos Šeimos centro.
Seminaro metu lektoriai veikė pagal principą jaunimas-jaunimui naudodami grupinio darbo metodus, pokalbius, diskusijas, vaizdinę bei padalomąją medžiagą. Susitikimai paremti aktyviu dalyvių įtraukimu, draugišku vedančiojo ir dalyvių tarpusavio ryšiu. Šios paskaitos sudarytos naudojantis šiuolaikine literatūra, pateikiant naujus statistinius duomenis, todėl jų metu jaunimas galėjo betarpiškai klausti, domėtis, jaustis saugus išreikšti savo nuomonę, diskutuoti. Paskaitos atliepė į poreikį kalbėti jaunimui prevenciniais klausimais.

Vaiko gerovės komisijos narės ir projekto organizatorės socialinė pedagogė Roma Pikturnaitė ir dorinio ugdymo mokytoja Irena Danupienė džiaugiasi,kad projektas pavyko ir gimnazistams patiko.

2020 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija