foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Projektas AKIM 

 Gimnazijoje tęsiami mokymai pagal projektą "Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)".

 Balandžio 9 d. atvyko choro dirigentas, pedagogas prof. Albinas Petrauskas.

 Balandžio 18 d.  svečiavosi muzikologė Beata Baublinskienė ir Lietuvos kompozitorius, pedagogas Bronius Kutavičius. 

 Balandžio 25 d. susitikimas su Lietuvos rašytoju Donatu Petrošiumi.

 Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, 2 prioriteto "Mokymas visą gyvenimą" priemonę VPI-2.2-ŠMM-10-V "Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra".

 
 (nuotraukoje akimirkos iš projekto mokymų su muzikologe Beata Baublinskiene ir Lietuvos kompozitoriumi, pedagogu Broniumi Kutavičiumi)
 
Parengė AKIM projekto atstovė gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gudelienė

2022 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija