foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO – GIEDRIAUS GIMNAZIJA
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIŲ TVARKARAŠTIS
2019-2020 m. m. 2 pusmetis

BŪRELIO PAVADINIMAS

DARBO VIETA, LAIKAS

KLASĖ

BŪRELIO VADOVAS

Krepšinio būrelis

(mišri)

Sporto salė

 Pirmadienis, trečiadienis 14.35-16.15

I–IV

P. Valaitis

 

Teniso būrelis

(mišri)

Sporto salė

 Penktadienis 14.35-16.15

I–IV

R.Brazaitis

 

Tinklinio būrelis

(merginoms)

Sporto salė
Antradienis 14.35-16.15

I–IV

R.Brazaitis

Bendrojo fizinio pasirengimo būrelis

(merginoms)

Sporto salė

Trečiadienis 14.35-16.15

I–II

R.Brazaitis

Tinklinio būrelis

(vaikinai)

Sporto salė

Antradienis 14.35-16.15

Ketvirtadienis 14.35-16.15

I–IV

L.Klijūnas

Stalo tenisas

(mišri)

Sporto salė

Pirmadienis 14.35-16.15

Trečiadienis 14.35-16.15

I–IV

St. Motulas

Mišrus choras

34 kabinetas

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis

14.35-15.20

Ketvirtadienis 14.35-16.05

I–IV

G.Mikšienė

 

Dailės studija

 

 

7 kab., keramikos dirbtuvės

Ketvirtadienis 14.35-16.15

Penktadienis 14.35-16.15

I–IV

J. Davidavičienė

 

Būrelis ,,Gamtos tyrimai“

18 kabinetas

Trečiadienis 13.45-15.20

I–III

J.Ašutaitytė

Šokių studija ,,Era“

Choreografijos salė

Antradienis 14.35-16.40

Ketvirtadienis 13.55-16.30

I–IV

R.Žemelienė

Fotografijos būrelis

Dirbtuvės

Trečiadienis 14.35-15.20

Penktadienis 14.35-15.20

III–IV

A.Būblaitis

Jaunųjų žurnalistų būrelis

26 kabinetas

Pirmadienis 12.55-13.40

Penktadienis 14.35-16.20

I–IV

V.Greičiūnienė

Būrelis ,,Astrofizika“

27 kabinetas

Pirmadienis 13.45-14.30

Ketvirtadienis 14.35-15.20

I–IV

A.Kiniulis

,,Laisvųjų debatų klubas“

19-20 kabinetai

Pirmadienis 14.35-15.20

Trečiadienis 14.35-15.20

I–III

J.Kazinevičienė

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gudelienė

2020 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija