PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

Ašutaitytė Janina (18)
 [^]   
 
 
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00  
 
 
B1+B2+F1+V1+A3+A6
Stanaitienė Ona (B9)
Kiniulis Antanas (27)
4 klasė
Bajorinaitė Gitana (muziejus)_1B
Plevokienė Alina (17)_4D
Maskolaitienė Lina (3)_3C
Biologija
1c klasė
 
B1m+F1+S2p+Bm+itb2
Liutkevičienė Erika (29)
4 klasė
Kiniulis Antanas (27)
Genienė Birutė (13)_2C
Plevokienė Alina (17)_4D
 
 
 
08:55  
 
 
Biologija
1e klasė
 
B1+B2+F1+V1+A3+A6
4 klasė
Stanaitienė Ona (B9)
Kiniulis Antanas (27)
Bajorinaitė Gitana (muziejus)_1B
Plevokienė Alina (17)_4D
Maskolaitienė Lina (3)_3C
Biologija
2a klasė
 
B1a+B2+F1+V1+A3+A6+itb3
Liutkevičienė Erika (29)
4 klasė
Stanaitienė Ona (B9)
Kiniulis Antanas (27)
Bajorinaitė Gitana (muziejus)_1B
Plevokienė Alina (17)_4D
Maskolaitienė Lina (3)_3C
Biologija
1 a klasė
 
09:50 B1+A6+F2+B3+Kti1+itb1+A8
Maskolaitienė Lina (3)_3C
Liutkevičienė Erika (29)
Brazaitis Remigijus
Plevokienė Alina (17)_4D
Kiniulis Antanas (27)
Akutaitienė Asta (21)
3 klasė
Biologija
2d klasė
 
 
 
 
S3p+Ek1a+B4a+Mz1a+B1p+F2+kkv1a
Motulas Stanislavas
Kiniulis Antanas (27)
4 klasė
Mikšienė Gražina (34)
Genienė Birutė (13)_2C
Staponas Vytautas
Plevokienė Alina (17)_4D
Biologija
1d klasė
 
10:55 B1+A6+FO+S1+IP1+V2
Stanaitienė Ona (B9)
Liutkevičienė Erika (29)
Laurinaitis Jonas (12)
Būblaitis Adolfas_3B
3 klasė
Akutaitienė Asta (21)
 
 
 
Biologija
1e klasė
 
B1+A6+FO+B3a+Kkv1a+A2m+A5m
Karčiauskienė Daiva (10)_3E
Kazinevičienė Jurgita (20)
Brazaitis Remigijus
Plevokienė Alina (17)_4D
Būblaitis Adolfas_3B
3 klasė
Akutaitienė Asta (21)
 
 
 
12:00  
 
 
 
 
 
Biologija
1 a klasė
 
 
 
 
Biologija
1b klasė
 
Biologija
1c klasė
 
12:55 Biologija
1b klasė
 
 
 
 
Biologija
1d klasė
 
 
 
 
Biologija
2c klasė
 
13:45  
 
 
 
 
 
Ląstelės biologija
2e klasė
2a klasė
2b klasė
2c klasė
2d klasė
TE+F2+B1m+ITA+kkm1a+Ipm
Liutkevičienė Erika (29)
Klijūnas Linas_2B
Kazinevičius Algirdas (19/28)
Kiniulis Antanas (27)
3 klasė
Biologija
2b klasė
 
14:35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[C] Mimosa Software Oy 2020-10-02 10:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai