PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

Stanaitienė Ona (B9)
 [^]   
 
 
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 S1+G1+Kae1+S2+Vn
4 klasė
Jurevičius Audrius (9)
Laurinaitis Jonas (12)
Genienė Birutė (13)_2C
Žemelienė Reda_4B
B1+B2+F1+V1+A3+A6
Kiniulis Antanas (27)
Ašutaitytė Janina (18)
4 klasė
Bajorinaitė Gitana (muziejus)_1B
Plevokienė Alina (17)_4D
Maskolaitienė Lina (3)_3C
Vokiečių (13)+Rusų (12)
1d klasė
Pakinkytė Vita (B11)_3A
Anglų I +Vokiečių I
Kazinevičienė Jurgita (20)
1 a klasė
Karčiauskienė Daiva (10)_3E
 
 
 
08:55  
 
 
Vokiečių+Rusų
2b klasė
Pakinkytė Vita (B11)_3A
B1+B2+F1+V1+A3+A6
4 klasė
Kiniulis Antanas (27)
Ašutaitytė Janina (18)
Bajorinaitė Gitana (muziejus)_1B
Plevokienė Alina (17)_4D
Maskolaitienė Lina (3)_3C
 
 
 
B1a+B2+F1+V1+A3+A6+itb3
Liutkevičienė Erika (29)
4 klasė
Kiniulis Antanas (27)
Ašutaitytė Janina (18)
Bajorinaitė Gitana (muziejus)_1B
Plevokienė Alina (17)_4D
Maskolaitienė Lina (3)_3C
 
 
 
09:50  
 
 
Vokiečių (16)+Rusų (11)
2c klasė
Pakinkytė Vita (B11)_3A
Vokiečių II+Rusų II +Anglų II
Černiauskienė Edita (B2)
1 a klasė
Vaznienė Daiva (B12)
V2+S2a+G3+Db1+IP1a+Kti1a+Ek2
Brazaitis Remigijus
Liutkevičienė Erika (29)
Davidavičienė Jurgita (7)
Jurevičius Audrius (9)
Laurinaitis Jonas (12)
3 klasė
Staponas Vytautas
Vokiečių (14)+Rusų (11)
1b klasė
Vaznienė Daiva (B12)
Vokiečių (12)+Rusų (13)
1c klasė
Pakinkytė Vita (B11)_3A
10:55 B1+A6+FO+S1+IP1+V2
Liutkevičienė Erika (29)
Laurinaitis Jonas (12)
Būblaitis Adolfas_3B
3 klasė
Ašutaitytė Janina (18)
Akutaitienė Asta (21)
S3+V1+A5+C2+G2+Kti2+A6m
Akutaitienė Asta (21)
Brazaitis Remigijus
Jurevičius Audrius (9)
Chemijos kabinetas
Norkuvienė Aldona (33)
Genienė Birutė (13)_2C
3 klasė
Karčiauskienė Daiva (10)_3E
V2+Kae+KkA+Db1+Kkv1+ps2+et1
Klepikovienė Vita (B13)_1E
Tamošaitienė Loreta (9)
Brazaitis Remigijus
Davidavičienė Jurgita (7)
Valaitis Povilas
Žemelienė Reda_4B
3 klasė
Vokiečių+Rusų
2b klasė
Pakinkytė Vita (B11)_3A
 
 
 
12:00  
 
 
Anglų I +Vokiečių I
Kazinevičienė Jurgita (20)
1 a klasė
Karčiauskienė Daiva (10)_3E
S3+V1+A5+B4+IP2+Kkm2
Klijūnas Linas_2B
Liutkevičienė Erika (29)
Plevokienė Alina (17)_4D
Genienė Birutė (13)_2C
3 klasė
Karčiauskienė Daiva (10)_3E
S1+G1+ITA+IP2+S3a+Vn+ti2
Liutkevičienė Erika (29)
Kazinevičius Algirdas (19/28)
Jurevičius Audrius (9)
4 klasė
Laurinaitis Jonas (12)
Genienė Birutė (13)_2C
Savickaitė Irma (B14)_1C
S3+V1+A5+C2+Ek1a+A1m+Mz1a
Mikšienė Gražina (34)
Kazinevičienė Jurgita (20)
Chemijos kabinetas
Norkuvienė Aldona (33)
Genienė Birutė (13)_2C
3 klasė
Karčiauskienė Daiva (10)_3E
Staponas Vytautas
Anglų I +Vokiečių I
Kazinevičienė Jurgita (20)
1 a klasė
Karčiauskienė Daiva (10)_3E
12:55 Vokiečių (12)+Rusų (13)
1c klasė
Pakinkytė Vita (B11)_3A
Vokiečių (14)+Rusų (11)
1b klasė
Vaznienė Daiva (B12)
Vokiečių (16)+Rusų (11)
2c klasė
Pakinkytė Vita (B11)_3A
 
 
 
Vokiečių (13)+Rusų (12)
1d klasė
Pakinkytė Vita (B11)_3A
13:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vokiečių II+Rusų II +Anglų II
Černiauskienė Edita (B2)
1 a klasė
Vaznienė Daiva (B12)
 
 
 
14:35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[C] Mimosa Software Oy 2020-10-02 10:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai