Klasės
1 a klasė 1b klasė 1c klasė
1d klasė 1e klasė 2a klasė
2b klasė 2c klasė 2d klasė
2e klasė    
Mokytojai
Danupienė Irena (B14) Klepikovienė Vita (B13) Ambrazaitis Saulius (23)_2E
Bartusevičienė Vilija (22)_2A Greičiūnienė Violeta_muziejus Norkūnienė Jolanta (25)_4E
Pavlavičienė Danguolė (26) _4A Vančienė Birutė (10) Akutaitienė Asta (21)
Bajorinaitė Gitana (B2) _3B Karčiauskienė Daiva (B11)_1E Kazinevičienė Jurgita (20)
Maskolaitienė Lina (3)_1C Pakinkytė Vita (B10)_1A Stankevičienė Svetlana (B12) _ 3A
Sigita Gerulaitienė (B9) Pauliukienė Birutė (9) _3D Unčiurienė Ovidija
Genienė Birutė (13) _ 4B Laurinaitis Jonas (12) Staponas Vytautas
Bilotienė Zita (28)_2C Galbogienė Birutė (15) Juškienė Laimina (16)_1D
Kondrotaitė Dalia (14) Zikienė Asta (8)_3C Liutkevičienė Erika (29)
Kazinevičius Algirdas (19/28) Kiniulis Antanas (27) Ašutaitytė Janina (18)
Plevokienė Alina (17)_3D Čiečkiuvienė Laima (33) Norkuvienė Aldona (33)_3E
Davidavičienė Jurgita (7)_4C Gudelienė Jolanta Mikšienė Gražina (34)
Tamošaitienė Loreta Brazaitis Remigijus Klijūnas Linas_4D
Motulas Stanislavas Valaitis Povilas Žemelienė Reda_2B
Būblaitis Adolfas_1B Petruitienė Irena _4F Eidokaitienė Dalė_2E
[C] Mimosa Software Oy
www.mimosasoftware.com