foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Savivalda Gimnazijos taryba  Mokinių taryba 

Mokinių tarybos veiklos planas

2019 – 2020 m. m.

Rugsėjo mėnuo                                                                                              

VEIKLA

VEIKLOS  BŪDAI

Mokinių savivaldos rinkimai gimnazijoje:

  • Pravedami mokinių tarybos rinkimai klasėse;
  • sudaroma mokinių taryba.
  • Paskiriamas pastovus mokinių tarybos susirinkimų laikas;
  • supažindinama su mokinių tarybos planu;
  • numatoma informacijos sklaidos forma.

Tarybos nariai supažindinami su:

  • neformaliojo ugdymo veikla gimnazijoje;
  • mokinių budėjimo tvarka;
  • vaiko gerovės komisijos darbu;
  • pagrindiniais gimnazijos dokumentais;
  • gimnazijos svetaine.

Perteikiama informacija klasėms.

Spalio mėnuo

VEIKLA

VEIKLOS BŪDAI

Paskiriamos renginių organizavimo darbinės grupės.

Paskirstomi darbai, numatomas susitikimų laikas.

Susitikimas su studijų atstovais.

Tolesnės veiklos pasirinkimas.

Tarptautinės Mokytojo dienos organizavimas

Rytinė programa, mokytojų pasveikinimas.

Lapkričio mėnuo

VEIKLA

VEIKLOS BŪDAI

Diskusijos ,,Gimnazijos akualijos“ rganizavimas

Numatomi diskusijos klausimai, aptariamos perspektyvos .

Bendradarbiavimas su kitų moksleivių savivaldos institucijomis.

Susitikimų organizavimas, renginių, pokalbių pravedimas.

Gruodžio mėnuo

VEIKLA

VEIKLOS BŪDAI

Renginio ,,Metų nominacijos“ organizavimas

Darbų pasiskirstymas. Organizacinės grupės sudarymas.

Diskusijų, skirtų Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti pravedimas.

Diskusijų grupių sudarymas;

Atsakingų asmenų parinkimas;

Darbinių grupių atliktų darbų pristatymas.

Adventinių vakarų planavimas.

Klasių pasiūlymų aptarimas, atsakingų asmenų parinkimas, darbinių grupių atliktų darbų pristatymas.

Sausio mėnuo

VEIKLA

VEIKLOS BŪDAI

Mokinių tarybos veiklos pusmečio aptarimas.

Mokinių tarybos narių pasisakymų organizavimas.

Susitikimo su gimnazijos administracija aktualiais klausimais organizavimas.

Susitikimo-diskusijos organizavimas, mokinių supažindinimas su diskusijos išvadomis.

Sausio 13-oji.

,,Atmintis gyva, nes liudija“ akcijos įgyvendinimas.

Vasario mėnuo

VEIKLA

VEIKLOS BŪDAI

Vasario mėnesio renginių aptarimas.

Darbų pasiskirstymas, klasių pasiūlymų aptarimas.

Valentino dienos rengimas.

Darbų pasiskirstymas, organizacinės grupės sudarymas, scenarijaus kūrimas.

Užgavėnių rengimo organizavimas.

Darbų pasiskirstymas , organizacinės grupės sudarymas, scenarijaus kūrimas . Renginio pravedimas.

Vasario 16-oji

Akcijos aptarimas, darbų pasiskirstymas.

Kovo mėnuo

VEIKLA

VEIKLOS BŪDAI

Neformaliojo ugdymo poreikių anketavimo organizavimas.

Klasių pasiūlymų pateikimas, naujų  idėjų formavimas.

Kovo 11-osios paminėjimas.

Darbų pasiskirstymas , organizacinės grupės sudarymas, scenarijaus kūrimas . Renginio pravedimas.

Balandžio mėnuo

VEIKLA

VEIKLOS BŪDAI

Gimnazijos savivaldos institucijų bendradarbiavimas.

Susitikimo-diskusijos organizavimas. Informacijos klasių mokiniams pateikimas.

Sporto šventė.

Sportinių estafečių organizavimas.

Šokių maratonas

Komandos sudarymas, dalyvių registracija.

Gegužės mėnuo

VEIKLA

VEIKLOS BŪDAI

Europos dienos paminėjimas.

Informacijos rinkimas, darbines grupės sudarymas, renginio pravedimas.

Mokinių tarybos metų veiklos aptarimas.

Ataskaitų raštu pateikimas, pateiktų ataskaitų aptarimas.

2019-2020 m.m mokinių tarybos veiklos plano sudarymas.

Atsakingų klasių paskyrimas renginių organizavimui. Pasiūlymų pateikimas, naujų idėjų generavimas.

 Mokinių tarybos veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gudelienė.

2020 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija