foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Padėkos 2016 metų abiturientams (90-oji abiturientų laida)

1. Ingai Laurinaitytei už puikius metinio ir valstybinių brandos egzaminų rezultatus bei aktyvią kultūrinę-meninę veiklą (Simo Velonskio premijos laureatė);
2. Tadui Karanauskui už labai gerą mokymąsi, gerus brandos egzaminų rezultatus bei aktyvų ir rezultatyvų dalyvavimą olimpiadose, konkursuose (Simo Velonskio premijos laureatas);
3. Viktorui Andriuškevičiui už labai gerą mokymąsi, puikius egzaminų rezultatus, šimtuką iš anglų kalbos bei olimpiadų ir konkursų rezultatus  (Nijolės Globienės premijos laureatas);
4. Tomai Simanavičiūtei už renginius, aktyvią veiklą, darbą mokinių taryboje;
5. Dovilei Bilevičiūtei už renginius, aktyvią veiklą, darbą mokinių taryboje;

Skaityti daugiau

GERIAUSI VBE ĮVERTINIMAI 2016 METAIS

100 BALŲ ĮVERTINIMUS GAVO:

1. UGNĖ STANISLOVAITYTĖ (ANGLŲ KALBA)
2. VIKTORAS ANDRIUŠKEVIČIUS (ANGLŲ KALBA)
3. ARMINAS PETRAITIS (INFORNAC. TECHNOLOGIJOS)
4. ERIKAS LYNEBURGIS (INFORNAC. TECHNOLOGIJOS)

Skaityti daugiau

2014 m. vokiečių kalbos tarptautinio egzamino rezultatai

     dsd 

Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijoje kovo 22 d. 12 mokinių laikė ( DSD I) vokiečių kalbos tarptautinį egzaminą. Tik rugpjūčio mėnesį gavome rezultatus.

Sėkmingai išlaikė:

 • Feizaitė Aurelija
 • Gendrikaitė Irma
 • Gerulaitytė Viktorija
 • Kraftaitė Ieva
 • Pociūtė Justina
 • Remeikytė Ineta
 • Sagaitytė Simona
 • Stasiūnas Lukas
 • Treinytė Justina
 • Andriukaitytė Indrė
 • Kilinskytė Kotryna

SVEIKINAME!

Vokiečių kalbos mokytoja O.Stanaitienė

 

Gimnazijos šimtukininkų pagerbimas

   2014 m. liepos 10 d. gimnazijos šimtukininkus pasveikino meras Ričardas Juška ir švietimo skyriaus pavaduotoja Genovaitė Pocevičienė. Į šį susitikimą buvo pakvieti Neringa Jucevičiūtė, Neringos mama Vilija Jucevičienė, Neringos auklėtoja Nijolė Kurtinaitienė, dirketoriaus pavaduotoja Jolanta Gudelienė, abiturientai Miglė Matukevičiūtė, Agnė Stankaitytė, Agnė Treinytė, Deividas Ivaškevičius, Samanta Šmuilaitė, Dovilė Dubinskaitė, Simonas Mikšys. Visi oficialaus susitikimo dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis, o taip pat turėjo puikią galimybę aptarti pasibaigusią brandos egzaminų sesiją ir išsvajotų studijų ateities planus.

 

2013 m. abiturientų rezultatai

   2013 metų abiturientams buvo daug išbandymų egzaminų sesijos metu – naujas vertinimas, neprograminės užduotys kai kuriuose egzaminuose, ko tikrai neturėtų būti, ir t.t. Dėl šių priežasčių brandos atestatai su pagyrimu buvo įteikti tik 2 abiturientams, o pagal metinių įvertinimų rezultatus planavome įteikti 35 abiturientams. Atestatai su pagyrimu buvo įteikti:

 1. Sandrai Stiklioriūtei,
 2. Ievai Bindokaitei.

    Sandros Stiklioriūtės ir Edgaro Simanavičiaus rezultatai geriausi Tauragės apskrityje.

Skaityti daugiau

2020 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija