foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

2013 m. abiturientų rezultatai

   2013 metų abiturientams buvo daug išbandymų egzaminų sesijos metu – naujas vertinimas, neprograminės užduotys kai kuriuose egzaminuose, ko tikrai neturėtų būti, ir t.t. Dėl šių priežasčių brandos atestatai su pagyrimu buvo įteikti tik 2 abiturientams, o pagal metinių įvertinimų rezultatus planavome įteikti 35 abiturientams. Atestatai su pagyrimu buvo įteikti:

 1. Sandrai Stiklioriūtei,
 2. Ievai Bindokaitei.

    Sandros Stiklioriūtės ir Edgaro Simanavičiaus rezultatai geriausi Tauragės apskrityje.

Su pasididžiavimu skelbiame 2013 metų gimnazijos šimtukininkų sąrašą:

 1. Sandra Stiklioriūtė – lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, matematika, biologija – 4 šimtukai;
 2. Edgaras Simanavičius - anglų kalba, matematika, informacinės technologijos – 3 šimtukai;
 3. Darius Kucinas – biologija – 100 balų;
 4. Justina Tamošaitytė – lietuvių kalba ir literatūra – 100 balų;
 5. Auksė Kriaučiūnaitė – lietuvių kalba ir literatūra – 100 balų;
 6. Aurita Labanauskaitė – lietuvių kalba ir literatūra –100 balų;
 7. Aušrinė Nenortaitė – lietuvių kalba ir literatūra – 100 balų;
 8. Simona Reičiūnaitė – lietuvių kalba ir literatūra – 100 balų;
 9. Ernesta Šukauskaitė – lietuvių kalba ir literatūra –100 balų;
 10. Indrė Siriūnaitytė – vokiečių kalbos diplomas – 100 balų;
 11. Rima Bendoraitytė – lietuvių kalba ir literatūra – 99  balai. 

 ANGLŲ KALBOS valstybinis egzaminas
(gavo 86 balų įvertinimą ir daugiau):

 1. Elonas Pokanevič;
 2. Deividas Šeškus;
 3. Ieva Bindokaitė;
 4. Julius Totoraitis;
 5. Greta Bakaitytė;
 6. Vytautas Ambraziūnas;
 7. Aidas Drejeris;
 8. Simona Reičiūnaitė;
 9. Ieva Šimkutė;
 10. Andrius Svylas;
 11. Algimantas Bagdonas;
 12. Augustas Pozingis;
 13. Ieva Lopšaitytė. 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS valstybinis egzaminas
(gavo 86 balų įvertinimą ir daugiau):

 1. Vitą Bikulčiūtę,
 2. Emą Blažaitytę,
 3. Darių Kuciną,
 4. Eglę Matulaitytę,
 5. Gabrielę Mockaitytę,
 6. Juliją Ravinytę,
 7. Ievą Bindikaitę,
 8. Vainorą Męncaitę,
 9. Liuciją Milerytę,
 10. Agnę Mišeikaitę,
 11. Edvardą Navicką,
 12. Moniką Pavalkytę,
 13. Neringą Pinaitytę,
 14. Eglę Sabataitytę,
 15. Gretą Bakaitytę,
 16. Dovilę Grigaitę,
 17. Dovilę Karosevičiūtę,
 18. Aušrą Palaitytę,
 19. Indrę Siriūnaitytę,
 20. Orintą Stanislovaitutę,
 21. Vaivą stulgaitytę,
 22. Ievą Šimkutę,
 23. Karolį Bastį,
 24. Gretą Janušaitytę,
 25. Ingą Lopetaitę,
 26. Laurą Bartusevičiūtę,
 27. Gerdą Bessarabaitę,
 28. Sandrą Micavičiūtę,
 29. Gintarę Kelertaitę,
 30. Deimantę Eskytę,
 31. Ievą Lopšaitytę,
 32. Viktoriją Greičiūnaitę,
 33. Živilę Mockutę, Liną Savickaitę.

 MATEMATIKOS valstybinis egzaminas
(gavo 86 balų įvertinimą ir daugiau):

 1. Darių Kuciną,
 2. Justiną Tamošaitytę,
 3. Justiną Jasulį,
 4. Aušrinę Nenortaitę,
 5. Orintą Stanislovaitytę,
 6. Povilą Šidlauską.

 

 ISTORIJOS valstybinis egzaminas
(gavo 86 balų įvertinimą ir daugiau):

 1. Ievą Bindokaitę,
 2. Auksę Kriaučiūnaitę,
 3. Justiną Jasulį,
 4. Aušrinę Nenortaitę,
 5. Orintą Stanislovaitytę,
 6. Paulių Paškevičių,
 7. Ievą Lopšaitytę.

 

  BIOLOGIJOS valstybinis egzaminas
(gavo 86 balų įvertinimą ir daugiau):

 1. Vitą Bikulčiūtę,
 2. Justiną Tamošaitytę,
 3. Neringą Pinaitytę,
 4. Luką Gudiškį,
 5. Modestą Jonikį,
 6. Rimą Bendoraitytę,
 7. Viktorija Greičiūnaitė.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Giedraitienė

 

2020 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija