foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos socialinės pedagogės veiklos kryptys ir prioritetai 

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – rūpintis mokinių socialine gerove, padėti racionaliai išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis ir tapti savarankiškais piliečiais.

Uždaviniai

1. Pažinti mokinį ir jo aplinką, atskleisti socialinius ir psichologinius veiksnius, įtakojančius jo asmenybės raidą, lemiančius socializacijos sunkumus.

2. Analizuoti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertinti jos kokybę.

3. Bendradarbiauti su tėvais, mokytojais, klasių auklėtojais, įvairiomis institucijomis, kuriant saugią ir palankią aplinką ugdymuisi.

Veiklos formos

 • individualus darbas su mokiniais, tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos pedagogais;
 • grupinis ir komandinis darbas;
 • prevencinė, projektinė, šviečiamoji veikla;
 • tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Funkcijos

 • Įvertinimo: renka informaciją, analizuoja, daro išvadas, apibendrina;
 • konsultacinė: pataria, padeda, rekomenduoja;
 • korekcinė: skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja;
 • vadybinė: planuoja, organizuoja, kontroliuoja, vertina, tikslina;
 • šviečiamoji: informuoja, aiškina, moko;
 • koordinacinė: palaiko ryšius, dalinasi informaciją;
 • prevencinė: numato ir koreguoja neigiamus reiškinius, poelgius, padeda jų išvengti;
 • teisinė: atstovauja, gina vaiko interesus.

Veikla

Dirba su asmeniu (individualus darbas) – mokiniu, tėvais ar teisėtais mokinio atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.

Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais dirba su mokiniais, turinčiais žalingų įpročių, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą.

Vykdo saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius.

Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas.

Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams, vykdo šviečiamąjį - informacinį darbą.

Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Lanko mokinius jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

 

Socialinių pedagogių darbo laikas

Socialinė pedagogė darbui su I-III gimnazijos klasių mokiniais

Dalė Eidokaitienė

Telefonas 860429787

Pirmadieniais 7.45 – 16.00

Antradieniais 8.00 – 16.15

Trečiadieniais 7.45 – 16.00

Ketvirtadieniais 8.00 – 16.15

Penktadieniais 8.00 – 15.35

Pietų pertrauka 12.00 – 12.55

Socialinė pedagogė darbui su IV gimnazijos klasių mokiniais

Renata Streleckienė

Telefonas 8 652 04717

Pirmadieniais – ketvirtadieniais

Nuo 8:00 iki 12:00

 

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

2019 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija