foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Pasaulinė vandens diena

   Vaiko gerovės komisijos narė Danutė Kriščiūnienė išleido informacinį stendą, skirtą Pasaulinei vandens dienai paminėti.

Apsilankymas prie šaltinio

    Mokiniai išklausė paskaitą apie vandenį, nuvyko į Greičių šaltinį vandens, kuriuo vaišino gimnazijos bendruomenę, nupynė vainikėlius, kuriuos paleido į Imsrės upelį.

    Šią akciją organizavo sveikatos priežiūros specialistė D.Kriščiūnienė ir soc. pedagogės N..Greičiuvienė ir R. Pikturnaitė.

2020 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija