foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Kviečiame mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio (9-10 kl.) ir vidurinio ugdymo (11-12 kl.) programas 2018-19 m. m.

Mokytis pagal šias programas gali:

 • suaugę asmenys, nebaigę pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos ir siekiantys ją pabaigti;
 • turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir siekiantys likviduoti dalyko (-ų) įsiskolinimus;
 • 16-17 metų dirbantys jaunuoliai;
 • nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose;
 • nepilnamečiai, auginantys savo vaikus.

Skaityti daugiau

Kviečiame mokytis!

Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazija kviečia mokytis 18-os metų ir vyresnius mokinius suaugusiųjų klasėse, siekiančius įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Konsultacijų tvarkaraštis sudaromas atsižvelgiant į mokinio individualius pageidavimus, siūlome rinktis neakivaizdinę mokymosi formą. Jūs galite vidurinio ugdymo programoje rinktis: dorinį ugdymą (etiką arba tikybą), lietuvių kalbą ir literatūrą išplėstiniu arba bendruoju kursu, užsienio kalbas (anglų, vokiečių, rusų) B1 arba B2 lygiu, istoriją arba geografiją bendruoju arba išplėstiniu kursu, matematiką bendruoju arba išplėstiniu kursu, IT bendruoju arba išplėstiniu kursu, gamtos mokslo dalykus (biologiją, fiziką, chemiją) išplėstiniu arba bendruoju kursu, menus (dailę arba muziką), pasirenkamuosius dalykus – technologijas, ekonomikos pagrindus, programavimą.

Daugiau informacijos galite gauti užėję į gimnaziją arba paskambinę kontaktuose nurodytais telefonais.

Reikalingi dokumentai

Asmenys, pageidaujantys mokytis mūsų gimnazijoje, pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą (rašomas gimnazijoje);
 • mokymosi sutartį (sudaroma gimnazijoje);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • anksčiau įgytą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 • jei buvo keista pavardė pateikia santuokos liudijimo arba kito atitinkamo dokumento kopiją.
Mokymo(si) tvarka
 • Mokslo metų pradžia - rugsėjo 1 d. Mokymosi trukmė priklauso nuo klasės, kurioje mokotės.
 • Mokymosi sąlygas nustato Švietimo įstatymas ir kiti LR Švietimo ir mokslo ministerijos švietimą reglamentuojantys dokumentai.
 • Mokiniams, sėkmingai baigusiems 10 klasių ir išlaikusiems PUPP, išduodamas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.
 • Mokiniams, baigusiems 12 klasių ir sėkmingai išlaikiusiems brandos egzaminus, išduodamas Brandos atestatas.

2018 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija