foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

JAU ŠĮ PENKTADIENĮ LRT TELEVIZIJOS TIESIOGINĖ LAIDOS „LAISVĖS BANGA“ TRANSLIACIJA IŠ GIMNAZIJOS

   „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ drauge su JAV ambasada nuo 2021 m. spalio 1 d. rengia atvirų istorijos pamokų ciklą „Laisvės banga“. Lietuvoje atrinktos 6 mokyklos, iš kurių LRT televizija transliuoja ypatingas istorijos pamokas. Džiaugiamės, kad viena iš atrinktų mokyklų – Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija.
   Šiuo metu gimnazijos bendruomenė atsakingai ruošiasi laidos filmavimui. Klasėms skirti namų darbai: atkurti istorinę Lietuvos nuotrauką. Mokiniai su dideliu susidomėjimu kūrybiškai atlieka skirtas užduotis. Nuotraukas rodys tiesioginės transliacijos metu. Gimnazistas Rokas Grinkevičius ir Jurbarko kultūros centro operatorius Andrius Sinkus talkino dronu filmuojant Jurbarko miesto vaizdus, kuriuos išvysime anonso ir laidos metu.

Skaityti daugiau

SVARBI INFORMACIJA EKSTERNAMS

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija paskirta bazine mokykla 2021–2022 organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus.

Su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu galima susipažinti čia.

Nuo rugsėjo 15 dienos priimami eksternų ir buvusių gimnazijos mokinių prašymai laikyti brandos egzaminus. Prašymų formas galima rasti čia:

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše apibrėžta:

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Buvęs mokinys – nesimokantis pagal vidurinio ugdymo programą  asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį, kad yra mokęsis šios programos baigiamojoje klasėje, pageidaujantis laikyti brandos egzaminus.

Eksternai ir buvę mokiniai prašymus turi pateikti iki lapkričio 24 dienos.

Skaityti daugiau

  DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO GIMNAZIJOS I-III KLASIŲ MOKINIAMS

      2021 m. gegužės 28 d. vyko  Gimnazijos tarybos posėdis dėl ugdymo organizavimo I-III klasių mokiniams nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2020–2021 m. m. pabaigos.

      Posėdyje priimtas sprendimas šiuos mokslo metus užbaigti nuotoliniu būdu. Nepamokinės dienos vyks kontaktiniu būdu.

      Išsamesnė informacija mokiniams ir jų tėvams pateikiama Tamo dienyne.

Gimnazijos administracija

GIMNAZIJOS SĖKMĖ

2021 m. gegužės mėnesį žurnalas „Reitingai“ pristatė visų šalies gimnazijų reitingą.

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazija yra tarp 100 geriausiųjų gimnazijų.

Ypač didžiuojamės, kad gimnazija iš 91 vietos šiemet pakilo į 68 vietą. Tai rodo, kad gimnazijos mokiniai pasiekia gerų akademinių rezultatų. Remiantis valstybinių brandos egzaminų ir stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatais, iš viso reitinguotos 368 Lietuvos gimnazijos.

Toks ypač aukštas mūsų gimnazijos reitingas – tai didelis gimnazijos bendruomenės pasiekimas.

Šiame žurnale pateikiama informacija ne tik apie kokybišką ugdymą teikiančias mokyklas, bet pristatomi ir mokytojai perlai. Tai kompetentingi, atsidavę darbui, stiprų pareigos ir atsakomybės jausmą turintys mokytojai.

Visos gimnazijos bendruomenės vardu džiaugiuosi, kad iškiliųjų Lietuvos mokytojų gretose yra ir mūsų gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Birutė Galbogienė.

Pasidžiaukime visi kartu Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pasiekimais.

                                                                                                Gimnazijos direktorė Vida Greičiūtė

2021 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija