foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

PASITARIMAS DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO GIMNAZISTAMS

   2020 m. rugsėjo 16 d. Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus iniciatyva vyko susitikimas su Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktore Vida Greičiūte ir Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos direktoriumi Viljamu Bakšiu. Susitikime dalyvavo ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Bastys.

  Gimnazijos direktorė pateikė informaciją apie ugdymo procesą ir remonto darbus pastato viduje. Susitikimo metu buvo aptartas tolimesnis gimnazijos mokinių ugdymas. Pokalbio metu buvo analizuojamos galimybės mokymo procesą organizuoti antroje pamainoje Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijoje.

Skaityti daugiau

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos
direktorės Vidos Greičiūtės kreipimasis į bendruomenę

Informacija apie priimtą sprendimą dėl mokymo proceso organizavimo

    2020 m. rugpjūčio 28 d. vykusio susitikimo metu su Jurbarko rajono savivaldybės meru, mero pavaduotoju, administracijos direktoriumi, gimnazijos tėvų atstovais, gimnazijos administracijos ir mokytojų atstovais priimtas sprendimas dėl mokymo proceso 2020-2021 mokslo metų pradžioje organizavimo būdo. Išklausius dalyvaujančiųjų pasiūlymus ir nuomones, susitarta ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu tol, kol neišnyks ypatingos aplinkybės (dėl remonto darbų viduje).

Mokslo ir žinių dienos organizavimo tvarka

   Maloniai kviečiame visus mokinius atvykti į Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnaziją 2020 m. rugsėjo 1 d. tokia tvarka:
      10.00 val. I-II gimnazijos klasių mokiniai renkasi nurodytuose kabinetuose (sąrašą rasite čia).
      12.00 val. III-IV gimnazijos klasių mokiniai renkasi nurodytuose kabinetuose (sąrašą rasite čia).

   Atvykstant į gimnaziją būtina turėti apsaugines veido kaukes.

   Mokslo ir žinių dienos proga linkime, kad visus mokslo metus gimnazijos bendruomenę lydėtų sėkmė, noras tobulėti ir kuo daugiau pažinti.

Administracija

Lietuvos Jaunųjų matematikų mokykla 2020 m.

   Lietuvos Jaunųjų matematikų mokyklą baigė IV klasės mokiniai Armandas Matkevičius ir Ernestas Skudžinskas. Matematikos mokytoja Asta Zikienė.

2020 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija