foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Kviečiame mokytis Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje!

   Prašymai į naujai formuojamas gimnazijos I klases priimami nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d., į II–IV klases – nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

   Esant karantinui, pasirašytą, nuskenuotą arba nufotografuotą prašymą ir nuskenuotą arba nufotografuotą pageidaujančio mokytis asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę/pasą ar gimimo liudijimą) rekomenduojame pateikti el. paštu:  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

   Nesant galimybės prašymus ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus pateikti nurodytu elektroniniu paštu, juos priima gimnazijos sekretorė buhalterijoje (I aukštas) pirmadieniais-ketvirtadieniais: 8.00–12.00 val. ir 13.00–16.00 val., penktadieniais –  8.00–12.00 val. ir 13.00–15.00 val.

   Pasibaigus mokslo metams (į I klases – iki 2021 m. birželio 30 d., į II–IV klases – iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.) pateiksite mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: Mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

 Dėl prašymų pildymo ir jų pateikimo ar išsamesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. (8 447) 79 013.

Priėmimo mokytis Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje prašymo forma

Mokinių priėmimo į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnaziją tvarkos aprašas

                                                                                                    Laukiame būsimų gimnazistų!

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas "Dėl ugdymo proceso organizavimo karantino metu".

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“
Lietuvos Respublikoje paskelbtas 3 savaičių karantinas nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 iki 2020 m. lapkričio 29 d. 24:00.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V 2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“
Gimnazijoje svarbu laikytis šių reikalavimų:
• visi asmenys švietimo įstaigoje privalo dėvėti nosį ir bumą dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį¡ ir bumą.
• Privaloma laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (grupės dydis ne didesnis nei 5 asmenys), vengti tiesioginio fizinio kontakto.
• Visiems atvykusiems į gimnaziją asmenims sudaryta galimybė matuotis kūno temperatūrą.

Skaityti daugiau

INFORMACIJA DĖL KARANTINO

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1159 „Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo“ Jurbarko rajono savivaldybėje nuo 2020 m. spalio 26 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 9 d. 24:00 val. paskelbtas karantinas.

   Informuojame, kad karantino režimo laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 3 d. gimnazijos I–IV klasių mokiniai tęs mokymąsi nuotoliniu būdu ir nebus vykdomi įprastu mokymosi būdu neformaliojo švietimo užsiėmimai ir mokomųjų dalykų konsultacijos.

   Gimnazijoje lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu. Esant svarbioms aplinkybėms, kreipkitės tel. Nr. 8 447 72561, 8 447 79012.

Laikydamiesi asmens higienos ir saugumo reikalavimų, būkite sveiki!

DĖL UGDYMO GIMNAZIJOS I–IV KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO

   Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 28 d. įvyko Gimnazijos tarybos posėdis dėl tolesnio ugdymo proceso organizavimo. Posėdžio metu išsamiai aptartos ugdomojo darbo organizavimo dėl gimnazijoje atliekamų remonto darbų galimybės.

  Išklausius gimnazijos administracijos, mokytojų, mokinių ir tėvų nuomones, įvertinus ugdymo organizavimo aspektus bei siekiant užtikrinti gimnazijos bendruomenės narių sveikatą, nutarta (vienbalsiai):

1) gimnazijoje I-IV klasių mokiniams tęsti ugdymą (mokomųjų dalykų pamokas) nuotoliniu mokymo organizavimo būdu;

2) konsultacijas ir neformaliojo švietimo užsiėmimus, atsižvelgiant į specifiką, vesti įprastu kasdieniu ar nuotoliniu mokymo organizavimo būdu (Gimnazijos tarybos posėdžio nutarimas Nr. 1, protokolo Nr. SO1-5).

2021 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija