foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Informacija dėl dalykų pasirinkimų III-IV klasėse
2015-2016-2017 mokslo metams

     Vidurinio ugdymo programos mokiniai mokomi pagal jų individualius ugdymo planus, kurie gali skirtis dalykais, dalykų kursais ir moduliais. Individualūs III-IV klasių mokinių ugdymo planai rengiami dvejiems mokslo metams, pagal patvirtintą prašymo formą.

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO 2015-2016-2017 m.m. formą parsisiųsti čia... 

PASTABOS INDIVIDUALAUS PLANO SUDARYMUI

BŪTINA MOKYTIS ŠIUOS DALYKUS:

1. dorinis ugdymas (tikyba arba etika);

2. lietuvių kalba (gimtoji );

3. užsienio kalba;

4. matematika;

5. socialinio ugdymo mokinio pasirinktas vienas dalykas (istorija, geografija);

6. gamtamokslinio ugdymo mokinio pasirinktas vienas dalykas (biologija, fizika, chemija);

7. mokinio pasirinktas vienas meninis ugdymas (dailė, muzika, drama, choreografija) arba technologinis ugdymas;

8. kūno kultūra (bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka).

DALYKŲ KURSAI

  • Bendrasis kursas B perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinti praktines gyvenimo reikmes.
  • Išplėstinis kursas A savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes tam tikros srities studijas.
  • Užsienio kalbų programa, pateikiama kursais, orientuotais į Europos sąjungos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius;
  • A1 ir A2 lygiai atitinka trečios užsienio kalbos mokėjimo lygį;
  • B1 – antros užsienio kalbos;
  • B2 – pirmos užsienio kalbos.

DALYKŲ IR PAMOKŲ SKAIČIUS:

  • Minimalus pamokų skaičius per savaitę turi būti 28.
  • Minimalus pasirenkamų dalykų skaičius yra 8.
  • Reikia pasirinkti tuos dalykus, kurie tau  tikrai bus ateity reikalingi, ir kad nereikėtų po to jų atsisakyti ar keisti ugdymo plano.

 Dėl individualių planų sudarymo galima  kreiptis pas pavaduotojas ugdymui Ireną Giedraitienę arba Onutę Enčerienę.

 Planus galima siųsti ir elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Būsimieji III klasės mokiniai savo individualius ugdymo planus pristato iki gegužės 1-osios.

2019 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija