foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Informacija apie priėmimą į gimnaziją 2019–2020 mokslo metams

   Asmenys, norintys mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo bei suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pateikia:

  1. Prašymą (rašomas gimnazijoje). Prašymą gali teikti tėvai (globėjai, rūpintojai), o mokiniai nuo 14 metų prašymą gali rašyti patys, turėdami tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.
  2. Asmens tapatybės dokumentą.
  3. Dokumentą apie mokymosi pasiekimus (išsilavinimo pažymėjimą);
  4. Dvi dokumentines nuotraukas.

     Nurodytų dokumentų originalai turi būti pateikti iki 2019 m. birželio 26 d.                    

Skaityti daugiau

Bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Gedimino Technikos Universitetu

   Gegužės 16 dieną mūsų gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Gedimino Technikos Universitetu. VGTU klasių moksleiviams universitetas įsipareigoja suteikia galimybę apsilankyti universitete, laboratorijose, klausytis dėstytojų paskaitų, atlikti praktinius darbus chemijos ir fizikos laboratorijose, bei dalyvauti moksleiviams universiteto organizuojamuose renginiuose. Mūsų gimnazijoje nuo 2017m. rugsėjo 1 dienos bus steigiama mobili VGTU klasė. Į šią klasę bus atrenkami moksleiviai, kurie ateityje žada rinktis technologines bei fizinių mokslų studijas. Plačiau apie tai galima paskaityti:  http://www.vgtu.lt/norintiems-studijuoti/moksleiviams/447

2019 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija