Pradžia Viešieji pirkimai

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Sudarytos sutartys

 1. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto panaudos sutartis
 2. Bendrabučio nuomos sutartis
 3. Informacinės sistemos "Tavo mokykla" naudojimo sutartis
 4. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2015-02
 5. Prekių pirkimo sutartis Nr. KL-P-2015/56
 6. Statybos rangos sutartis Nr. 2015-05-04
 7. Prekių pirkimo sutartis Nr. 015GM
 8. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2015-07-14
 9. Prekių pirkimo sutartis Nr. RM2015/07/21-01, Priedas Nr. 1
 10. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2015-07-24, Priedas Nr. 1 
 11. Prekių pirkimo sutartis Nr. RM2015/10/05-01Priedas Nr. 1 
 12. Prekių pirkimo sutartis Nr. OST 15/10/05-01
 13. Prekių pirkimo sutartis Nr. BA-835 2015-11-11 
 14. Prekių pirkimo sutartis Nr. RM2015/12/02-01Priedas Nr. 1 
 15. Prekių pirkimo sutartis Nr. RM2015/12/14-01Priedas Nr. 1 
 16. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2016-01-03Priedas Nr. 1
 17. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2016-02-04
 18. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2016-02-05
 19. Naftos produktų pardavimo-pirkimo sutartis 2017-01-05
 20. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto panaudos sutartis 2017-02-04
 21. Keičiamų kilimėlių nuomos sutartis 2017-02-06
 22. Atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją ir vandenį sutartis 2017-03-08
 23. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis 2017-03-10
 24. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) sutartis 2017-03-11
 25. Susitarimas prie 2012-12-07 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. EE/12/12-07/336
 26. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2017-05-16
 27. Gerbūvio darbų prie sporto salės atlikimo sutartis 2017-06-17
 28. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2017-06-18
 29. Rangos sutartis 2017-06-20

Mažos vertės pirkimų, atliekamų Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje, komisijos darbo reglamentas.

Nešališkumo deklaracija (pdf failas)

Konfidencialumo pasižadėjimas (pdf failas)

   Vykdomų pirkimų žurnalas

   Informacija apie pirkimus

Planuojamų vykdyti paslaugų ir darbų pirkimų planai:

2017 metai

   Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos bibliotekos supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalas 2016 m.

Daugiau įrašų...

Pamokų laikas

1. 8:00-8:45
2. 8:55-9:40
3. 9:50-10:35
4. 10:55-11:40
5. 12:00-12:45
6. 12:55-13:40
7. 13:45-14:30
8. 14:35-15:20

Vaikų linijos telefonas