foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2017 m. spalio10 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų  skaičius 2016 metų vidutinis bruto darbo užmokestis Lt. 2017 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2017 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2017 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis €
1 Bibliotekos vedėja 1 605,54 622,85 628,37 669,51
2 Bibliotekininkė 1 500,75 445,04 552,97 549,46
3 Buhalterė* 0,5 464,68 424,98 324,25 516,22
4 Budėtojas 1 406,51 438 444 347,87
5 Pastatų priežiūros darbininkas 2 392,56 380 380 405,13
6 Dir. pavaduotoja ugdymui* 2,5 968,59 1072,63 1099,93 990,44
7 Dir. pavaduotojas ūkio reikalams 1 643,26 618,5 626,59 624,53
8 Direktorius 1 1371,97 1354,8 1489,75 1537,89
9 Inžinierius programuotojas* 1,5 430,94 405,62 454,99 449,6
10 Kiemsargė 1 361,35 380 436,33 399,93
11 Laborantė* 0,25 364,42 380 202,3 235,24
12 Mokytojas 49 755,54 829,63 817,28 801,73
13 Raštinės vedėja 1 467,48 475,83 483 484,01
14 Sargas 2,75 516,03 466,06 507,54 484,17
15 Sekretorė* 0,5 364,21 330,19 253,6 418
16 Soc. Pedagogė* 1,5 578,29 589,61 519,41 594,48
17 Sporto salės administratorius 1 498,19 471,56 510,68 587,5
18 Valytoja 9,75 421,69 375,19 381,26 375,19
19 Vyr. buhalteris 1 728,42 726,32 731,54 728,55
20 Klasių kuratorė 1 353,69 402,51 467,16 435,3
21 Psichologė 1 573,41 300,8 0 0

 *- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

2017 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija