foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2018 m. sausio 5 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų  skaičius 2017 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2017 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2017 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2017 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2017 metų vidutinis bruto darbo užmokestis €
1 2 3 4 6 7 8
1 Bibliotekos vedėja 1 622,85 628,37 669,51 765,55 671,57
2 Bibliotekininkė 1 445,04 552,97 549,46 600,71 537,05
3 Buhalterė* 0,5 212,49 324,25 258,11 314,61 277,37
4 Budėtojas 1 438 444 347,87 562,4 448,07
5 Pastatų priežiūros darbininkas 2 380 380 405,13 484,33 412,37
6 Dir. pavaduotoja ugdymui* 2,5 1072,63 1099,93 990,44 1086,12 1062,28
7 Dir. pavaduotojas ūkio reikalams 1 618,5 626,59 624,53 792,93 665,64
8 Direktorius 1 1354,8 1489,75 1537,89 1644,25 1506,67
9 Inžinierius programuotojas* 1,5 405,62 454,99 449,6 582,13 473,09
10 Kiemsargė 1 380 436,33 399,93 494 427,57
11 Laborantė* 0,25 380 202,3 235,24 80,17 224,43
12 Mokytojas 49 829,63 817,28 801,73 1009,92 864,64
13 Raštinės vedėja 1 475,83 483 484,01 611,67 513,63
14 Sargas 2,75 466,06 507,54 484,17 567,62 506,35
15 Sekretorė* 0,5 330,19 253,6 209 264,73 264,38
16 Soc. Pedagogė* 1,5 589,61 519,41 594,48 698,05 600,39
17 Sporto salės administratorius 1 471,56 510,68 587,5 703,33 568,27
18 Valytoja 9,75 375,19 381,26 375,19 505,31 409,24
19 Vyr. buhalteris 1 726,32 731,54 728,55 925,93 778,09
20 Klasių kuratorė 1 402,51 467,16 435,3 294,39 399,84
21 Psichologė 1 300,8 0 0 0 75,20

 *- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

2018 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija