Pradžia Administracinė informacija

Administracinė informacija

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2017 m. liepos 10 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų  skaičius 2016 metų vidutinis bruto darbo užmokestis eur 2017 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2017 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis €
1 2 3 5 6 4
1 Bibliotekos vedėja 1 605,54 622,85 628,37
2 Bibliotekininkė 1 500,75 445,04 552,97
3 Buhalterė* 0,5 464,68 424,98 324,25
4 Budėtojas 1 406,51 438 444,00
5 Pastatų priežiūros darbininkas 3 392,56 380 380,00
6 Dir. pavaduotoja ugdymui* 2 968,59 1072,63 1099,93
7 Dir. pavaduotojas ūkio reikalams 1 643,26 618,5 626,59
8 Direktorius 1 1371,97 1354,8 1489,75
9 Inžinierius programuotojas* 1,5 430,94 405,62 454,99
10 Kiemsargė 1 361,35 380 436,33
11 Laborantė* 0,25 364,42 95 101,15
12 Mokytojas 46 755,54 829,63 817,28
13 Raštinės vedėja 1 467,48 475,83 483,00
14 Sargas 2,75 516,03 466,06 507,54
15 Sekretorė* 0,5 364,21 165,1 126,8
16 Soc. Pedagogė* 1,5 578,29 589,61 519,41
17 Sporto salės administratorius 1 498,19 471,56 510,68
18 Valytoja 9,75 421,69 375,19 381,26
19 Vyr. buhalteris 1 728,42 726,32 731,54
20 Psichologė 1 573,41 300,8 0

 *- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

Pamokų laikas

1. 8:00-8:45
2. 8:55-9:40
3. 9:50-10:35
4. 10:55-11:40
5. 12:00-12:45
6. 12:55-13:40
7. 13:45-14:30
8. 14:35-15:20

Vaikų linijos telefonas