foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Gimnazisto pasas

   Lapkričio 22 d. į  gimnazijos aktų salę sugužėjo pirmų gimnazijos klasių gimnazistai, auklėtojai ir mokinių tėvai. Visi su nekantrumu laukė kol pirmą kartą gimnazijos istorijoje bus įteikti gimnazisto pasai. Direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gudelienė sumanė įgyvendinti šią naują tradiciją įprasminant iškilmingu renginiu. Fotografas Algimantas Mačianskis pagamino visiems gimnazisto pasus, kuriuos renginio metu įteikė gimnazijos direktorius Alvydas Januškevičius kartu su klasių auklėtojomis Jolanta Norkūniene, Roma Pikturnaite ir Loreta Tamošaitiene. Šventės dalyvius džiugino Edvardo Navicko, Almanto Tamošaičio, Lauros Bartusevičiūtės atliekamos solinės dainos. Žiūrovai klausėsi mišraus ansamblio dainų, kuriam vadovauja muzikos mokytoja Gražina Mikšienė, gėrėjosi šiuolaikinių šokių kolektyvo "Era" pasirodymais, kolektyvo vadovė Reda Žemelienė, atidžiai stebėjo teatro mokytojos Jūratės Videikienės paruoštą krikštynų kompoziciją. Renginio vedantieji Laura Bartusevičiūtė ir Raimondas Kiltinavičius visus supažindino su pagrindiniais gimnazijos simboliais ir reikšmėmis. Direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gudelienė paprašė visus renginio dalyvius sugiedoti gimnazijos himną.

 

   Tą vakarą gimnazijos aktų salėje tvyrojo gera nuotaika, šiltos emocijos ir karšti aplodismentai.

Tolerancijos diena 

    Lapkričio 16 d. gimnazijoje paminėjome Tolerancijos dieną. Dailės mokytojos Jurgita Davidavičienė ir Nijolė Kurtinaitienė su savo mokiniais paruošė tolerancijos skėtį. Istorijos mokytoja Danguolė Šimanskienė kartu su pirmos klasės gimnazistais organizavo diskusijas, ruošė pranešimus tolerancijos tema, piešė plakatus, aptarė svarbius teminius klausimus. Visi šios akcijos dalyviai nusifotografavo po plačiu Tolerancijos skėčiu.

    Padėka už dalyvavimą iniciatyvoje „Tolerancijos skėtis“.

 

 

Renginio koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gudelienė

                      „Trečiasis lapkričio ketvirtadienis – Tarptautinė nerūkymo diena“

    Šią dieną Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija surengė akciją „Čia nerūkoma“. Akcijai mokiniai rengėsi iš anksto. Jie darė įsėjamuosius ženklus „Čia nerūkoma“, „Rūkyti draudžiama“, rinko filmukus, kuriuos rodė per mokyklos televizorių pertraukų metu. Įspėjamieji ženklai buvo iškabinti mokinių mėgstamose rūkyti vietose. Akcijos dalyviai mano, kad ženklai kiek pristabdys rūkorius nuo rūkymo tose vietose.

Socialinė pedagogė  Nijolė Greičiuvienė

 

   Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“

   Lapkričio 14 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“ kūrybinėse keramikos dirbtuvėse, kurias vedė keramikė-dailininkė Vilija Balčiūnienė.

„Mobilioji bioklasė“ Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijoje

Rugsėjo 25 dieną mūsų gimnazijoje lankėsi „Mobilioji bioklasė“. „Mobilioji bioklasė“ tai pirmoji šalyje mobili laboratorija, kuri supažindina moksleivius su naujausiais biomokslų laimėjimais. „Mobiliosios bioklasės“ projektą įgyvendina Vilniaus universitetas kartu su bendrove „Thermo Fisher Scientific“, didžiausia pasaulio bendrove, siūlančia produktus ir paslaugas mokslui. Ši bendrovė projektui skyrė modernią tyrimų įrangą, reagentus ir padėjo parengti programą. „Thermo Fisher Scientific” padovanotos projektui mokslinės įrangos vertė daugiau kaip 130 tūkst. litų.

Skaityti daugiau

2020 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija