foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Paroda "Kalėdinė dovana"

Keletas nuotraukų iš parodos "Kalėdinė dovana", vykusios gruodžio 10 - 12 d.

Pristatome gimnazijos mokinių fotografijos parodą "Dienos fotografija"

   Mes neįsivaizduojame savo dienos be fotoaparatų ir su jais įamžintų prisiminimų. Šioje parodoje norėtume pasidalinti linksmomis akimirkomis iš renginių, kelionių, vasaros įspūdžių ar šiaip laisvalaikio. Kiekviena šios parodos nuotrauka yra įdomi ir turi savo istoriją.

Gedulo ir vilties diena 2014 m.

    Gimnazijos bibliotekoje knygų paroda, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti.

Geriausių kūrybinių darbų, atliktų per dailės pamokas, paroda
2014 m.

    Per dailės pamokas mokiniai susipažįsta su įvairių laikotarpių, stilių meno kūriniais, mokosi pažinti, analizuoti meno kūrinius, atlieka kūrybines užduotis naudodami įvairias technikas, raiškos būdus.
   Todėl mokslo metų pabaigoje antrame gimnazijos aukšte surengėme visų mokslo metų geriausių kūrybinių darbų parodą, kurioje pamatysite tapybos, koliažo, grafikos, skulptūros ir mišria technika atliktų kūrinėlių.

Dailės mokytoja Nijolė Kurtinaitienė

Rajoninės dailės olimpiados kūrybinių darbų paroda 2014

   2014 m. balandžio mėn. gimnazijos antrame aukšte veikia rajoninės dailės olimpiados, tema „Mažosios Lietuvos kultūrinis palikimas“, kūrybinių darbų paroda. Parodoje matysite gimnazijos mokinių Liachovičiūtės Sigitos 3d kl., Tautkevičiūtės Guodos 3c kl., Levgardaitės Alinos 4b kl. Ir Vaivadaitės Vaivos 1a kl.(atstovauja meno mokyklai) kūrybinius darbus.

Kviečiame aplankyti!

Dailės mokyt. Nijolė Kurtinaitienė

2020 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija