foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Sudarytos sutartys

 1. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto panaudos sutartis
 2. Bendrabučio nuomos sutartis
 3. Informacinės sistemos "Tavo mokykla" naudojimo sutartis
 4. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2015-02
 5. Prekių pirkimo sutartis Nr. KL-P-2015/56
 6. Statybos rangos sutartis Nr. 2015-05-04
 7. Prekių pirkimo sutartis Nr. 015GM
 8. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2015-07-14
 9. Prekių pirkimo sutartis Nr. RM2015/07/21-01, Priedas Nr. 1
 10. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2015-07-24, Priedas Nr. 1 
 11. Prekių pirkimo sutartis Nr. RM2015/10/05-01Priedas Nr. 1 
 12. Prekių pirkimo sutartis Nr. OST 15/10/05-01
 13. Prekių pirkimo sutartis Nr. BA-835 2015-11-11 
 14. Prekių pirkimo sutartis Nr. RM2015/12/02-01Priedas Nr. 1 
 15. Prekių pirkimo sutartis Nr. RM2015/12/14-01Priedas Nr. 1 
 16. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2016-01-03Priedas Nr. 1
 17. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2016-02-04
 18. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2016-02-05
 19. Naftos produktų pardavimo-pirkimo sutartis 2017-01-05
 20. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto panaudos sutartis 2017-02-04
 21. Keičiamų kilimėlių nuomos sutartis 2017-02-06
 22. Atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją ir vandenį sutartis 2017-03-08
 23. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis 2017-03-10
 24. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) sutartis 2017-03-11
 25. Susitarimas prie 2012-12-07 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. EE/12/12-07/336
 26. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2017-05-16
 27. Gerbūvio darbų prie sporto salės atlikimo sutartis 2017-06-17
 28. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2017-06-18
 29. Rangos sutartis 2017-06-20
 30. Moksleivių vežiojimo reguliaraus susisiekimo maršrutais sutartis
 31. Moksleivių vežimo sutartis 2017-09-01
 32. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2017-10-11
 33. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2017-10-25
 34. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2017-12-07
 35. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2017-12-01
 36. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2018-04-03
 37. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2018-04-30
 38. Maitinimo paslaugų sutartis 2018-05-29
 39. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2018-06-18
 40. Statybos rangos sutartis 2018-06-25
 41. Bendradarbiavimo sutartis 2018-06-28
 42. Paslaugų pirkimo sutartis 2018-07-10
 43. Statybos rangos sutartis 2018-07-12
 44. Statybos rangos sutartis 2018-07-16
 45. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2018-06-27
 46. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2018-08-14
 47. Moksleivių vežimo sutartis 2018-09-03
 48. Moksleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais sutartis 2018-08-29
 49. Materialiojo turto nuomos sutartis 2018-09-26
 50. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2018-11-13

2018 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija