foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos metinis veiklos planas 2018 m.

2018 metų metinis veiklos planas (PDF formatas)

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos strateginis planas

2017–2020 metų strateginis planas (PDF formatas) 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos nuostatai  

Gimnazijos nuostatai (PDF formatas)

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

2018–2019 metų vertinimo tvarka (PDF formatas)

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 

Mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas (PDF formatas)

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas ir išorinis vertinimas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita (PDF formatas)

Elektroninis dienynas 

E-dienyno nuostatai (PDF formatas)

Studijų naujienos

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo  tvarkos aprašas (PDF formatas)

 


 

2019 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija