foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m. sausio 6 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų  skaičius 2018 metų vidutinis bruto darbo užmokestis € 2019 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2019 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis €   2019 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2019 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis €
1 2 3 4 6 6 6 7
1 Pastatų priežiūros darbininkas* 2 436,37 508,75 555 469,09 684,81
2 Dir. pavaduotoja ugdymui* 2,5 1134,96 1529,7 1655,2 1869,04 1954,79
3 Inžinierius programuotojas* 1,5 552,17 809,6 835,13 864,16 1070,39
4 Mokytojas* 42,6 968,25 1288,02 1305,52 1436,39 1612,9
5 Sargas* 2,75 612,75 759,36 781,81 777,44 1004,58
6 Soc. Pedagogė* 0,5 591,53 576,79 576,88 576,88 605,02
7 Valytoja* 9,25 424,29 555 556,61 559,75 746,96

 *- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

2020 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija