foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m. balandžio 10 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų  skaičius 2018 metų vidutinis bruto darbo užmokestis € 2018 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2019 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis €
1 2 3 4 5 6
1 Pastatų priežiūros darbininkas* 2 436,37 545,47 508,75
2 Dir. pavaduotoja ugdymui* 2,5 1134,96 1178,28 1529,7
3 Inžinierius programuotojas* 1,5 552,17 627,04 809,6
4 Mokytojas* 42,6 968,25 1190,09 1288,02
5 Sargas* 2,75 612,75 725,69 759,36
6 Soc. Pedagogė* 1,5 591,53 403,99 576,79
7 Valytoja* 9,25 424,29 464,45 555

 *- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

2019 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija