foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2018 m. spalio 10 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų  skaičius 2017 metų vidutinis bruto darbo užmokestis € 2018 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2018 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2018 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis €
1 2 3 8 9 9 9
1 Pastatų priežiūros darbininkas* 2 412,37 400 400 400
2 Dir. pavaduotoja ugdymui* 2,5 1062,28 1110,28 1085,1 1166,16
3 Inžinierius programuotojas* 1,5 473,09 557,23 556,28 468,13
4 Mokytojas* 42,14 864,64 866,52 880,67 935,71
5 Sargas* 2,75 506,35 603,35 567,81 554,15
6 Soc. Pedagogė* 1,5 600,39 672,31 690,12 599,7
7 Valytoja* 9,25 409,24 400 391,87 440,83

 *- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

2018 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija