foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2022 m. sausio 10 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų  skaičius 2020 metų vidutinis bruto darbo užmokestis € 2021 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2021 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2021 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2021 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis €
1 2 3 4 5 6 7 7
1 Pastatų priežiūros darbininkas* 2 627 642 629 629 830
2 Dir. pavaduotoja ugdymui* 2,5 1909 2163 2136 2056 2319
3 Inžinierius programuotojas* 1,5 1033 1024 1085 1051 1473
4 Mokytojas* 44,61 1396 1531 1620 1683 1762
5 Sargas* 2,75 831 839 832 879 979
6 Valytoja* 9,75 609 623 555 690 758
7 Budėtojas* 1,5 663 875 787 791 836
8 Kiemsargė* 1,5 640 730 642 651 781
8 Socialinė pedagogė 1,5 823 1099 1064 1390 1509

 *- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

2022 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija