foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m. sausio 4 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų  skaičius 2018 metų vidutinis bruto darbo užmokestis € 2018 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2018 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2018 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2018 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis €
1 2 3 8 9 9 9 9
1 Pastatų priežiūros darbininkas* 2 436,37 400 400 400 545,47
2 Dir. pavaduotoja ugdymui* 2,5 1134,96 1110,28 1085,1 1166,16 1178,28
3 Inžinierius programuotojas* 1,5 552,17 557,23 556,28 468,13 627,04
4 Mokytojas* 42,14 968,25 866,52 880,67 935,71 1190,09
5 Sargas* 2,75 612,75 603,35 567,81 554,15 725,69
6 Soc. Pedagogė* 1,5 591,53 672,31 690,12 599,7 403,99
7 Valytoja* 9,25 424,29 400 391,87 440,83 464,45

 *- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

2019 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija