foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.ltMisija

Kiekvienam mokiniui teikti prieinamą, kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą ir rengti aukštojo mokslo studijoms.

Sužinoti daugiau

Vizija

Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Sužinoti daugiau

Tikslai

Ugdyti mokinių savarankiškumą, bendrosios kultūros įgūdžius, išmokyti vaiką spręsti iškylančias problemas jam bendraujant su aplinka bei užtikrinti mokinių saugumą.

Sužinoti daugiau

Istorija

1918 m. iš Rusijos grįžęs Antanas Giedraitis kartu su Jurbarko bažnyčios vikaru M. Jonaičiu siekė, kad būtų įkurta vidurinė mokykla.

Sužinoti daugiau

Informacija apie priėmimą į gimnaziją 2019–2020 mokslo metams

   Asmenys, norintys mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo bei suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pateikia:

  1. Prašymą (rašomas gimnazijoje). Prašymą gali teikti tėvai (globėjai, rūpintojai), o mokiniai nuo 14 metų prašymą gali rašyti patys, turėdami tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.
  2. Asmens tapatybės dokumentą.
  3. Dokumentą apie mokymosi pasiekimus (išsilavinimo pažymėjimą);
  4. Dvi dokumentines nuotraukas.

     Nurodytų dokumentų originalai turi būti pateikti iki 2019 m. birželio 26 d.                    

    Priėmimas į I  (9) klasę priėmimas vyks birželio 27-28 dienomis nuo 12 val. (pagal atskirą grafiką, kuris bus paskelbtas gimnazijos svetainėje www.jurbarkogimnazija.lt). Visiems būsimiesiems I (9) klasių mokiniams ir jų tėveliams bus organizuojamas motyvacinis pokalbis.        

    Stojantiesiems į III (11) klasę motyvaciniai pokalbiai vyks birželio 26 d. 10 val. gimnazijos skaitykloje. Apie dalyvavimą pokalbyje mokiniai bus informuoti atskiru klasių vadovų pranešimu.

2019 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija